Geneeskunde

Protocollaire diabeteszorg editie 2018-2019 € 39,95
Protocollaire diabeteszorg editie 2018-2019

In dit boek is de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 uit 2018 uitgeschreven in gedetailleerde praktijkgerichte protocollen. Tegelijk wordt richting gegeven aan praktijkondersteuners/verpleegkundigen of diabetesverpleegkundigen in hoeverre zelfstandig gewerkt kan worden en wanneer overlegd moet worden met een arts. De vooral in tekst geschreven standaarden zijn hierbij omgezet in korte heldere stukjes tekst en waar mogelijk vooral ook ondersteund met beslisbomen. Dit is de zesde druk van Protocollaire Diabeteszorg, dat sinds 2002 wordt gezien als het standaardwerk op het gebied van diabetes voor eerstelijns diabetesprofessionals.

Hypnose de sleutel tot eigen kracht € 10,99
Hypnose de sleutel tot eigen kracht - E-book

Dit boek beschrijft de enorme kracht van hypnose voor persoonlijke transformatie en de invloed ervan op onze mentale en fysieke gezondheid. De auteurs ontrafelen de werking van ons brein in relatie tot bewustzijn en illustreren de helende kracht van hypnose. Bovendien rekenen ze af met de misvattingen die over hypnose bestaan. Hypnose is niets exotisch, maar een natuurlijk staat van diepe, krachtige concentratie! Dit boek helpt jong en oud de verbazingwekkende werking van hypnose te ontdekken die op talloze gebieden effectief is.

Levensbelang € 12,95
Levensbelang - E-book

Iedereen heeft tegenwoordig wel ergens last van. Tenminste, zo lijkt het. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen sociaal of emotioneel vast, of hebben vage fysieke klachten. Behandelaren proberen deze problemen te vangen in diagnoses als depressie, ADHD, hechtingsstoornis of PTSS. Vaak met de boodschap: “U moet er maar mee leren leven” of “Medicijnen zijn de enige oplossing”. Kan het dan echt niet anders? Baukje van Leeuwen bewijst van wel. Ze legt feilloos de oorzaak van alle ‘welvaartsziekten’ bloot én biedt een blijvende oplossing. Met de door haar ontwikkelde CREF-Methode is vrijwel altijd verbetering en zelfs ‘genezing’ mogelijk, hoe diepgeworteld de kwaal of klacht ook is. ‘Onbehandelbare’ fysieke of mentale klachten verdwenen en het ‘label’ was niet meer aan de orde. Dit boek: • geeft inzicht in factoren die je fysieke en mentale gezondheid ondermijnen; • legt uit hoe je brein werkt en hoe onbewuste overlevingsstrategieën ontstaan; • laat zien hoe de CREF Methode stap voor stap een blijvende oplossing biedt – zónder medicijnen. “Hoe kun je pijn en onvervulde behoeften uit het verleden omzetten in geluk? Dit boek geeft diepgaande inzichten én reikt een nieuwe methode hiervoor aan.” - Henk Fransen, arts en auteur van Handboek kanker Baukje van Leeuwen is als therapeut gespecialiseerd in traumaverwerking en hechtingsproblematiek. Vaak zet zij paarden in als therapeutisch hulpmiddel, in combinatie met andere interventies. Ze is de grondlegger van de CREF-Methode. CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation. Via het Instituut voor Kennis en Vaardigheden (IKEV) draagt zij haar kennis over in de vorm van opleidingen en bijscholing. Kinderen, volwassen én organisaties kunnen daardoor in heel Nederland terecht bij gecertificeerde CREF-hulpverleners, -trainers en -voorlichters.

Acupuncture Celestial Treatments for Terrestrial Diseases € 110,00
Acupuncture Celestial Treatments for Terrestrial Diseases

This is the first book of acupuncture that integrates western diagnoses along with the Chinese concept of Qi. The superb and complete layout of the book gives a clear overview and is a necessity for every acupuncturist.The connection between different channel systems and western diagnoses is unique. The book gives extensive, simple and accurate treatment strategies, for each and every group of diseases.In addition, all the different groups of points will be discusses, along with their uses within acupuncture. The book presents the well-known acupuncture treatments written in the Nèi Jìng, integrated with complete new methods of acupuncture. The I.C.A. – International Colleges for Acupuncture and Lán Dì Press, has as its aim to bring back the ancient knowledge of acupuncture, merges along with the modern science of western medicine. The renaissance of ancient acupunctured is expressed in merely a handful of acupuncture colleges in the world. Actually, there are at this moment colleges specialized in this art of acupuncture in the Netherlands, Israel, Finland, England and Sweden. Another way of spreading this knowledge is through books. This is one of a series of books, which will introduce the acupuncture practitioner into the field and knowledge, of the Wu Yùn Liù Qi acupuncture, as described in the Nèi Jing Sù Wèn & Líng Shi and Nàn Jing. This way of acupuncture is known as Stems & Branches. The books published are the introduction to Wu Yùn Liù Qi acupuncture, in order to benefit practitioners all over the world. The book, Celestial Stems & Terrestrial Branches (ISBM 978-90-79212-03-3), will introduce the practitioner into the physiology and philosophical principles of the Stems and Branches, This philosophy and the practical application of it will be explained extensively.

Ghost Points € 19,95
Ghost Points

Een boek voor de professionele Acupuncturist. Voor het eerst wordt de esoterische kennis van de Ghost Points geopenbaard, inclusief de toepassing in de praktijk.