Jaar 1870-heden

Geen mannen, maar duivels! € 30,95
Geen mannen, maar duivels!

In de loop van de geschiedenis traden duizenden Nederlanders toe tot het in 1831 opgerichte Franse Vreemdelingenlegioen. Zij vochten met deze Franse elite-eenheid in tal van bloedige oorlogen. Van de Mexicaans-Franse oorlog in de negentiende eeuw, met de heroïsche slag bij Camerone, tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw. Maar ook aan de (koloniale) oorlogen in Vietnam en (Noord-)Afrika en VN-missies over de hele wereld werd en wordt door Nederlanders in dienst van het Legioen deelgenomen. In dit boek worden hun ervaringen veelal uit de eerste hand opgetekend. Naast uitgebreide aandacht voor de tradities, de cultuur, de loodzware opleiding en de altijd zeer risicovolle inzet van het Legioen, rekent het boek af met enkele hardnekkige mythes, zoals over het zogeheten anonymat (criminelen die in het Legioen schuilen) en het verlies van nationaliteit door legionair te worden. De lezer van het boek maakt kennis met dappere mannen die werden overladen met medailles of achterbleven op vergeten slagvelden, maar ook met deserteurs en fantasten. Bekende schrijvers en oud-legionairs als Jan Montyn, Richard Klinkhamer, Louis Ferron en Jan Cremer passeren de revue, maar ook veel anonieme Nederlanders die voor de Franse zaak of de wereldvrede hun leven in de waagschaal legden. Het resultaat is een uniek boek met veel feiten, anekdotes en interviews, gelardeerd met nooit eerder gepubliceerde kleuren- en zwart-witfoto's, dat het échte verhaal vertelt van Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen. Auteur Rende van de Kamp diende zelf zeven jaar lang in het Franse Vreemdelingenlegioen en publiceerde eerder drie boeken over Nederlanders in vreemde krijgsdienst.

‘Van "afrigten naar onderwijs"’ € 29,95
‘Van "afrigten naar onderwijs"’

Beroepsonderwijs is niet weg te denken uit het Nederlandse onderwijs. Dat was voor de negentiende eeuw nog lang niet vanzelfsprekend. Met de Nijverheidswet van 1919 kreeg het beroepsonderwijs zijn wettelijke status. Honderd jaar later blikt onderwijsman Ruud Klarus hierop terug. De ontwikkeling van het beroepsonderwijs gaat zij aan zij met grote maatschappelijke veranderingen; ook is de wetgeving rondom het onderwijs in de afgelopen eeuw drastisch veranderd. Wat hield onderwijsmakers bezig in deze periode en hoe speelden sociale veranderingen in op het onderwijs? Welke rol speelde bildung erin? Ruud Klarus neemt ruim honderd jaar lager en middelbaar beroepsonderwijs onder de loep om op deze vragen antwoord te geven. Daarbij schenkt hij vooral aandacht aan bijzondere leraren die hun stempel op het onderwijs hebben gedrukt. Een kleurrijk boek dat een roerig en belangrijk deel van de onderwijsgeschiedenis de aandacht geeft die het verdient.

Moderne tijden € 19,95
Moderne tijden

Het recept voor gebouwen die hun tijd ver vooruit waren? Steenkolenmijnen, priesters en een geniale architect. Voeg daar een uiterst vooruitstrevende burgemeester aan toe en je hebt Moderne Tijden.Joos Philippens laat het Heerlen van 1926 tot 1962 zien door de ogen van Marcel van Grunsven. Deze sphinx-achtige burgemeester heeft, met architect Frits Peutz, in 35 jaar tijd het Heerlen van nu geschapen. Stadhuis, Glaspaleis, schouwburg, Royal-bioscoop en Retraitehuis, ze domineren nog steeds de stad. Deze blikvangers kwamen er natuurlijk niet zonder slag of stoot. En dan waren daar ook nog de oorlog en de mislukte projecten. Moderne Tijden, een boek dat leest als een roman, maar gebaseerd is op echte gebeurtenissen.

De geur van kolen € 19,50
De geur van kolen

Na spraakmakende boeken over De Vriendenrepubliek, het Europees Parlement, de bouwfraude en het kindermisbruik in de katholieke kerk neemt Joep Dohmen nu zijn geboorteplaats Heerlen onder de loep. Het begint met een koffer met inhoud, nagelaten door zijn ouders. Dohmen gaat op zoek naar zijn familieverhaal. De vader van zijn opa kon niet lezen of schrijven. Zijn opa schopte het tot chef van de administratie van de Staatsmijnen. Zijn vader schreef gedichten. 'De geur van kolen' legt ook bloot hoe steenkolenmijnen, Kerk en autoritaire bestuurders greep hadden op ieders doen en laten. Voor het eerst gingen geheime dossiers open. Zo blijkt burgemeester Marcel van Grunsven, die de stad 35 jaar bestuurde, een verborgen verleden te hebben. Bovenal is 'De geur van kolen' het wonderlijke verhaal van een arcadisch dorp dat moderne mijnstad werd, en nu kampt met leegloop en verpaupering. Dat alles in één mensenleven. Zo'n snelle opkomst en ondergang, met zulke catastrofale gevolgen, is uniek voor Nederland. Wat ging er fout? Is er nog toekomst?

Myths about Russia € 17,95
Myths about Russia

Russia's rich history is full of secrets: there's not another country in the world with so many skeletons in its closet. Vladimir Medinskiy's new book offers the reader the opportunity to get better acquainted with some myths about Russia in an quick, easy and entertaining way.The book covers some of the most interesting, colourful and controversial debates in Russian history and the most popular myths about Russia: vodka and its role in some incredible adventures, Russia's problems (apart from the roads and having too many fools), some lessons from the Bastille and the Civil War, the last testament of Peter the Great, amongst many others. In his book the author tackles some of the most pressing questions about Russia: whether you can trust Russians, the meaning of progress in Russian terms, who really won at the Battle of Borodino two hundred years ago, why Russians call Napoleon 'the consummate liar', and also whether Russians are the true originators of petrol, mobile phones and the cinema.Myths About Russia is Medinskiy's original and humorous take on the subject: in this book, he diligently unravels the myths surrounding this vast and complex nation, picking them apart to uncover the truth about Russia and her fascinating history. Vladimir MedinskiyVladimir Medinskiy is a Russian statesman, professor, essayist and novelist. Since May 2012 he has held the post of Minister of Culture of the Russian Federation. Although he is the author of several popular books on advertising, PR and history, his Myths About Russia series is Medinskiy's most famous, having been the bestselling Russian popular history series of recent years. In 2012 he published his first work of fiction, The Wall, which critics have called one of the best examples of the revival of the historical novel in Russia today.Medinskiy studied at the Moscow State Institute of International Relations and graduated with honours from the Faculty of International Journalism. During his university years, he also participated in the activities of student journalist associations, worked as a press service intern at the Soviet (and then Russian) Embassy in Washington, D.C. From 1992 to 1998 he was head of the PR agency Ya Corporation.After gaining his degree at the Moscow State Institute in 1997, Vladimir Medinskiy began his teaching career in the university's Faculty of Journalism. He gained his doctorate in 1999 and since then has taught as a professor at the same university.From 2010 to its liquidation in 2012, Medinskiy was appointed as a member of the Presidential Commission to Counter Attempts to Falsify History to the Detriment of Russia's Interests. In July 2011, he became a member of the board of the Russkiy Mir Foundation, which aims to promote Russian language and culture through various programs internationally.

Boris Yeltsin: The Decade that Shook the World € 23,45
Boris Yeltsin: The Decade that Shook the World

The literature on Boris Yeltsin is vast. Memoirs have been produced not only by politicians - first-hand participants in the events, Yeltsin himself penned three volumes of recollections - but also assistants, press secretaries, political analysts, journalists, MPs, retired members of Gorbachev's Politburo, public figures now long forgotten, generals of special services and security service staff.Boris Minaev started working on Boris Yeltsin's biography when the politician was still alive. In his work the author has used not only publicly accessible documents that have been printed orotherwise made accessible but also interviews that are published for the first time. In this unique biography of the first President of the Russian Federation author consistently describes events of Yeltsin's life, capturing and conveying his unique personality with all the contradictions of his character and principles that determined public attitude towards Yeltsin. Some saw him as an outstanding builder of the new Russia, others - as a destroyer of the great state. But whoever he was de facto, the decade of his rule shook the world.

Empire of Corruption: The Russian National Pastime € 18,45
Empire of Corruption: The Russian National Pastime

Empire of Corruption is Vladimir Soloviev's attempt to share his opinions on Russia's ways of dealing with corruption. With a certain irony, Soloviev calls the issue 'the Russian national pastime', explaining why in the country where everyone is supposedly fighting corruption, corruption still rules.The author's detailed research into the corruption structure in Russia, with concrete examples and historical references, is now available to the reader in the English language. Soloviev goes further than just talking about the basics of this evil phenomenon; the author suggests a method, a personal path each citizen of Russia may follow to avert corruption in their country.Vladimir Soloviev is a famous Russian journalist, TV and radio host and public figure. His career began after graduating from one of Russia's main institutes of technology and obtaining a PhD degree in economics. At first, he taught science in high school, then spent two years teaching economics at Alabama State University. Upon his return to Russia, Soloviev went into business. Since the late 1990s he has been a popular host on Russian radio and television, has worked in the theatre and in cinematography, has led corporate training, and has given many lectures.Soloviev's bibliography consists of more than two dozen titles on the hottest topics in modern Russian society.

Myths about Russia € 9,95
Myths about Russia - E-book

Russia’s rich history is full of secrets: there’s not another country in the world with so many skeletons in its closet. Vladimir Medinskiy’s new book offers the reader the opportunity to get better acquainted with some myths about Russia in an quick, easy and entertaining way. The book covers some of the most interesting, colourful and controversial debates in Russian history and the most popular myths about Russia: vodka and its role in some incredible adventures, Russia’s problems (apart from the roads and having too many fools), some lessons from the Bastille and the Civil War, the last testament of Peter the Great, amongst many others. In his book the author tackles some of the most pressing questions about Russia: whether you can trust Russians, the meaning of progress in Russian terms, who really won at the Battle of Borodino two hundred years ago, why Russians call Napoleon ‘the consummate liar’, and also whether Russians are the true originators of petrol, mobile phones and the cinema. Myths About Russia is Medinskiy’s original and humorous take on the subject: in this book, he diligently unravels the myths surrounding this vast and complex nation, picking them apart to uncover the truth about Russia and her fascinating history.