Fictie overig

Hoekstenen € 8,00
Hoekstenen

"Ik heb twee zusters. Ik had het ook liever anders gehad, maar het is niet anders."In Hoekstenen, een pikzwarte komedie op het scherpst van de snede, houden drie zusters elkaar in een wurgende houdgreep. De krachtige, jonge vrouwen gebruiken hun verbale geweld maar voor één ding: het verleden begraven, ten koste van alles. Maar het verleden wil helemaal niet begraven worden. De enige troost is de Albert Heijn.Dit boekje bevat de originele toneeltekst.

Huisarts op Vlieland € 12,50
Huisarts op Vlieland

In dit derde deel van de verhalen van huisarts John Deen vinden we veel nieuwe verhalen over het prachtige eiland Vlieland en zijn bijzondere bewoners. Vriendelijk, eigenzinnig, soms een beetje anarchistisch! En kijkt John Deen terug op zijn carrière als huisarts. En eigenlijk ook als dierenarts, psycholoog en coach. De eerder in het lokale weekblad Vliezier gepubliceerde columns, waren de aanzet voor de populaire TV-serie met Monique van de Ven in de hoofdrol. Voordat hij naar Vlieland kwam, was John Deen 22 jaar huisarts in het Zeeuwse Goes. Hij heeft 12,5 jaar de huisartspraktijk op Vlieland bemand. Een dorp met ongeveer 1.200 inwoners in de winter, maar 's zomers een trekpleister voor duizenden toeristen per week. Dat levert natuurlijk mooie dorpsverhalen op en spannende avonturen van toeristen die de gevaren van het eiland niet kennen! ,,Je hebt hier niets. Geen ziekenhuis, geen psychologische of psychiatrische hulp. Dan komt er veel op de schouders van de huisarts terecht. Maar ook het geven van bijvoorbeeld psychologische hulp heb ik een mooi onderdeel van mijn werk gevonden'', zegt Deen.

Lees! € 15,00
Lees!

Wie zich afvraagt wat Aboutaleb ten diepste beweegt en hoe hij zich als wereldburger heeft gevormd, komt misschien wel uit bij één van zijn favoriete dichters, Adonis, die als vrijdenker zowel een kritische blik op het Oosten als op het Westen werpt. 'Adonis vindt dat de Oosterse wereld te weinig ruimte biedt voor het nieuwe en creatieve, en dat de Westerse wereld zijn wijsgerige en dichterlijke tradities verloochent,' schrijft Aboutaleb in zijn voorwoord. 'Lees!' is een snoeppot van korte, lange, eenvoudige, wijze, lyrische en nuchtere gedichten van veraf en (heel) dichtbij, van beroemde en nog niet beroemde dichters. Hoewel de gedichten van elkaar verschillen als dag en nacht, is er niettemin een grondtoon van optimisme en verzoening in te bespeuren. Ideaal, kortom, voor op het nachtkastje! Ahmed Aboutaleb (Beni Sidel, 1961) is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. Al snel stal hij de harten van vele Rotterdammers en nietRotterdammers en groeide hij uit tot het schoolvoorbeeld van een doortastende en charismatische bestuurder. Zijn liefde voor poëzie uit zich niet alleen in het lezen ervan, maar ook in het voordragen. Aboutaleb een gedicht te horen vertolken, is een belevenis.

Zwaartekracht € 19,99
Zwaartekracht

Wanneer Vera met haar familie vanuit een klein dorpje in de Achterhoek naar de Randstad verhuist, lijkt ze plotseling midden in de echte wereld terecht te komen. Haar vader heeft zijn kinderen goed voorbereid door hen voor alle risico’s en afgronden te waarschuwen. Zolang Vera het smalle pad van haar geloofsopvoeding blijft volgen, kan haar weinig gebeuren. Maar Vera is vijftien, ze vindt haar ouders hopeloos ouderwets en ze kan haar eigen boontjes wel doppen. Wanneer haar leven door een onomkeerbare gebeurtenis in een stroomversnelling raakt, komt haar relatie met haar ouders, met de kerk en met God steeds meer onder druk te staan. In het labyrint van beklemmende tradities, knagende geloofstwijfel en wereldse verleidingen doet Vera verwoede pogingen toch glimpen van God te ontdekken.

De thee € 18,00
De thee

Leonid Dobytsjin komt zijn verhalen niet zelf binnenwandelen met een dominante stem of visie. Hij is eerder afwezig. En laat de gebeurtenissen hun eigen gang gaan. Gevolg? In 'De thee' lees je verhalen, die uitnodigen tot herlezen en daarbij telkens van kleur en betekenis verschieten. Daarmee behoort Dobytsjin tot een verdacht soort schrijvers, dat in het Stalin-tijdperk zijn leven niet zeker was. Zijn personages lijken de communistische revolutie onwennig dan wel gelaten te ondergaan. Houden zich meer bezig met zoiets ouderwets en truttigs als... liefde. De Russische schrijver Leonid Dobytsjin (1894-1936) is één van de weinige auteurs wiens reputatie groeit naarmate hij langer dood is. Zijn novelle 'De stad N.' was een kortstondige hype in Nederland. 'Meesterwerk,' oordeelde de NRC.

Nyx € 18,45
Nyx

Wat betekent de nacht? Staat de nacht voor het donker? Is het de tijd van het slapengaan of het ontwaken? Van feesten, stiltes of onuitgesproken liefde? In de Griekse mythologie werd Nyx, de godin van de nacht, vanuit Chaos geboren. Nyx kent veel verschijningsvormen. In haar eerste incarnatie is zij simpelweg het duister, voordat er iets bestond, voordat er iets was om zichtbaar te zijn. In NYX: berichten uit de nacht laten twaalf schrijvers diverse tableaux vivants oplichten in verhaal- en dichtvorm.

Een eeuw. Een familie € 16,95
Een eeuw. Een familie

Een eeuw, een familie. Meer dan honderd jaar volgen we oma’s, moeders en dochters bij hun bijzondere belevenissen. De verhalen in dit boek zijn apart te lezen, maar zijn door de familiebanden erin met elkaar verweven. De vrouwen die aan het woord zijn nemen de lezer mee op een reis door decennia, over continenten, door verdriet en vreugde. Maar altijd zijn daar de onzichtbare touwtjes die de familie bij elkaar houden. Een warm portret van een niet alledaagse familie. Ruti van Thijn is geboren en getogen in Amerika. Bij aankomst in Nederland ontmoette zij haar kleine familie. Ze leerde haar eerste man kennen – en de Nederlandse taal. Schrijven deed ze graag, waarbij als vanzelf de opmerkelijke verhalen uit haar familie hun weg naar het papier vonden. Eerdere boeken van de hand van Ruti van Thijn zijn ‘Regenboogkristal’ en ‘Carroussel’.

Bestiarium € 16,50
Bestiarium

Juan José Arreola onthult welke dierlijke en monsterlijke driften we allemaal vanbinnen hebben. Hij wijst ons in Bestiarium op onze passies en gebreken en helpt ons elkaar beter te leren kennen.In korte schetsen onthult de Mexicaanse schrijver Juan José Arreola (1918-2001) welke dierlijke en monsterlijke driften we allemaal vanbinnen hebben. Hij wijst ons in Bestiarium op onze passies en gebreken en helpt ons elkaar beter te leren kennen. Met een voorwoord van Annelies Verbeke: 'Met de bijzondere Mexicaanse auteur Juan José Arreola (1918-2001) hebben we begin dit jaar voor het eerst in het Nederlands kunnen kennismaken. Zijn verhalenbundel Het wonderbaarlijke milligram deed me naar meer verlangen. Goed nieuws dus dat Uitgeverij Oevers het jaar waarin Arreola honderd zou zijn geworden besluit met de vertaling van een ander werk van hem: Bestiarium.' Marco Antonio Campos: 'Met de publicatie van Bestiarium in 1959 bereikten Héctor Xavier en Juan José Arreola de hoogste en fraaiste versmelting van beeld en tekst in de Mexicaanse literatuur.’ Eerder verscheen van Juan José Arreola bij uitgeverij Oevers Het wonderbaarlijke milligram: ‘Arreola is in de schaduw van de grote auteurs uit de Latijns-Amerikaanse boom van de jaren zestig altijd een onbekende gebleven. Ten onrechte, zo bewijst Het wonderbaarlijke milligram. Deze verhalen lees en herlees je met stijgende verwondering.’ – NRC ‘Met zijn compacte stijl weet hij in een handjevol bladzijden een complexe, beklemmende wereld op te roepen die je niet meer vergeet.’ – de Volkskrant

Zo vaak heb ik haar gedroomd € 30,95
Zo vaak heb ik haar gedroomd

FlaptekstWim de Vries (1923-1994) zocht naar de waarheid van het leven en schreef daarover. Zijn dichterschap werd losgemaakt door zijn traumatische ervaringen als dwangarbeider in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Poëtisch voedsel vond hij ook rijkelijk in zijn armoedige jeugd in een arbeidersgezin in Puttershoek. In het kleine oeuvre - gedichten, hoorspelen en proza - dat hij naliet, klinkt de zuivere, authentieke stem van een warm mens die verbinding zocht, verzoening nastreefde en anderen iets wilde meegeven. Wim de Vries begon als arbeider die gedichten schreef, maar eindigde als dichter pur sang die scherp observeerde en dankzij de poëzie vorm en inhoud kon geven aan zijn leven.Friesch DagbladRecensie door Nels FahnerDe dichter Wim de Vries (1923-1994) was in de jaren tachtig bekend als een van de eerste arbeider-dichters. De uitgave van zijn verzameld werk toont een wisselvallig oeuvre, dat niettemin boeit door dat de thema's uit het leven gegrepen zijn. Wim de Vries werkte als fabrieksarbeider in een Fokkerfabriek toen hij zijn eerste gedichten schreef. Pas toen zijn werk door een aantal collega-dichters, zoals C. Buddingh', serieus genomen werd, kreeg hij grotere bekendheid. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er postuum nog een aantal van zijn beste gedichten uitgegeven, en nu is er dan het verzameld werk, onder de titel Zo vaak heb ik haar gedroomd. Er staat een foto in van een handgeschreven gedichtje, voor de dochter van De Vries die er nooit kwam: een ontroerend getuigenis van hoeveel pijn kinderloosheid kan doen. Zoektocht naar betekenis Zo vaak heb ik haar gedroomd is misschien wel het best te karakteriseren als een zoektocht naar betekenis. Niet alleen de betekenis van ouderschap, werk, maar ook van de liefde, van verdriet en van verzoening. Daarbij springt vooral de afdeling Terug naar Kassel (1990) in het oog, die gaat over de periode waarin De Vries als dwangarbeider werkte. Anno 1982, veertig jaar later, wordt hij in datzelfde Kassel door de Duitse literatuurliefhebbers in de watten gelegd. Het zorgt voor een merkwaardig contrast, dat zijn uitweg vindt in scherpe observaties, zoals deze over een luchtaanval. 'De dood, vertel mij niets. / Ik zag hem in het groot. / Een kolossale dood, de / hoofden maaiend als de / boer het gras. / Vertel maar niets, ik zag / hem uit de wolken komen / alsof het gisteren was.' Het Verzameld werk bevat veel gedichten die te denken geven en die, door de allengs meedogender toon, een gevoel van verzoening teweegbrengen: 'Ik zal je op mijn / woord geloven. / Ik had toen ook geen / werk. / (...) Zeg maar gerust dat / Hitler je een lichtpunt / gaf waarvan je nog niet / wist dat hij het met de / dood zou doven.' Eigen stem Toegegeven, qua vernuft kan De Vries niet tippen aan veel bekendere dichters als Gerrit Achterberg en bijvoorbeeld Ida Gerhardt. Maar De Vries had wel degelijk een eigen stem, die qua bewogenheid en directheid doet denken aan het werk van Louis Paul Boon, die in Vlaanderen een cultstatus heeft. De Vries heeft de gave om je een situatie in te zuigen, je een inzicht te bezorgen. Zo'n gedicht is De dag waarop ik tien jaar ouder werd, over een jongen die zich opeens bewust wordt van armoede en schaamte: 'Ik gaf het briefje dat zij had / geschreven. / De kruidenier keek maar heel even. / Ik kan het je niet geven zei hij resoluut / en gaf het weer aan mij terug. / Ik keek erop en las het bevend / handschrift van mijn moeder / - Ik heb geen geld, / schrijf / het maar op.'

De brengers van het goede nieuws € 11,50
De brengers van het goede nieuws

'Ik geef toe dat het een stukje verder is, maar denkt u toch eens aan de voordelen. Door het afgenomen aantal haltes bent u sneller bij uw dochter en hoeft u ook minder te betalen. De tijdwinst over het hele tracé is anderhalve minuut. Bij twintig ritten per dag is dat op jaarbasis honderdtweeëntachtig en een half uur.' Ze staarde hem strak aan en leek na te denken. 'Daar wil ik de helft van in euro's,' zei ze, 'het is onze tram jongen, let op het woord 'ons'.'Ferry Wienneke, geboren in de Amsterdamse Pijp, schrijft sinds zijn jeugd korte verhalen met verrassende plots. Verhalen die beginnen met een reële situatie en zich langzaam ontwikkelen tot iets wat mogelijk maar onwaarschijnlijk is. Met een onderwerp dat dicht bij de lezer ligt. In zijn debuut Guimard (2004) figureerde een autonoom rijdende auto. In Klaver (2006) was de hoofdpersoon een klassieke speurder in regenjas, eenzaam wonend in een kaal appartement. Achthoven (2008) was een actiethriller, spelend in Amsterdam. De brengers van het goede nieuws is een bloemlezing van zijn verhalen, te beginnen met zeilavonturen en daarna vaak spelend in een rustige wijk in Amsterdam. Hoewel, rustig...

Vijftig hoogtepunten uit de Russische Literatuur 2 € 22,95
Vijftig hoogtepunten uit de Russische Literatuur 2

Vijftig hoogtepunten uit de Russische literatuur is een standaardwerk met gedetailleerde samenvattingen en diepgaande analyses van de meest bekende werken uit de Russische literatuur (romans, novellen, dichtwerken, toneelstukken).In tegenstelling tot de meeste andere literatuurboeken is Vijftig hoogtepunten niet opgebouwd rond de auteurs maar rond hun werken. De twee delen beslaan samen een periode van anderhalve eeuw - van Jevgeni Onegin tot De Goelag Archipel. Het eerste deel, gewijd aan de "Gouden Eeuw" van de Russische literatuur, bevat beschrijvingen van werken van o.a. Poesjkin, Gogol, Toergenev, Dostoevski en Tolstoj, terwijl het tweede deel, gewijd aan de "Zilveren Eeuw" en de Sovjet-periode, zich concentreert op werken van o.a. Tsjechov, Pasternak, Boelgakov, Nabokov en Solzjenitsyn.Het boek is zeer nuttig als naslagwerk voor studenten en degenen die zich beroepsmatig met de Russische literatuur bezighouden, en een bron van inspiratie voor alle geïnteresseerde lezers.Vergeleken met zijn voorgangers Klassieken van de Russische literatuur en Russische meesterwerken in kort bestek is deze uitgave grondig herzien en uitgebreid met een aantal nieuwe hoofdstukken.

Vijftig hoogtepunten uit de Russische Literatuur 1 € 22,95
Vijftig hoogtepunten uit de Russische Literatuur 1

Vijftig hoogtepunten uit de Russische literatuur is een standaardwerk met gedetailleerde samenvattingen en diepgaande analyses van de meest bekende werken uit de Russische literatuur (romans, novellen, dichtwerken, toneelstukken).In tegenstelling tot de meeste andere literatuurboeken is Vijftig hoogtepunten niet opgebouwd rond de auteurs maar rond hun werken. De twee delen beslaan samen een periode van anderhalve eeuw - van Jevgeni Onegin tot De Goelag Archipel. Het eerste deel, gewijd aan de "Gouden Eeuw" van de Russische literatuur, bevat beschrijvingen van werken van o.a. Poesjkin, Gogol, Toergenev, Dostoevski en Tolstoj, terwijl het tweede deel, gewijd aan de "Zilveren Eeuw" en de Sovjet-periode, zich concentreert op werken van o.a. Tsjechov, Pasternak, Boelgakov, Nabokov en Solzjenitsyn.Het boek is zeer nuttig als naslagwerk voor studenten en degenen die zich beroepsmatig met de Russische literatuur bezighouden, en een bron van inspiratie voor alle geïnteresseerde lezers.Vergeleken met zijn voorgangers Klassieken van de Russische literatuur en Russische meesterwerken in kort bestek is deze uitgave grondig herzien en uitgebreid met een aantal nieuwe hoofdstukken.