Recht

De ware toedracht € 15,00
De ware toedracht - E-book

In dit toegankelijke boek legt wetenschapsfilosoof Ton Derksen uit wat de valkuilen zijn bij het vaststellen van feiten. Hoe voorkom je dat feit en fictie worden verward? Wat is de rol van aannames? Hoe blijf je kritisch? En laat de waarheid zich eigenlijk wel vaststellen? Dit soort vragen is niet alleen van belang voor rechercheurs, aanklagers, rechters en advocaten, maar ook voor wetenschappers, verzekeraars en uiteindelijk voor iedereen die wel eens wil weten hoe iets echt zit. Aan de hand van verschillende casussen laat wetenschapsfilosoof Ton Derksen zien hoe gemakkelijk - en met welke dramatische consequenties - er fouten worden gemaakt. Het boek is een must voor iedereen die zich wil wapenen tegen alledaagse valkuilen, tunnelvisie, verborgen argumentatiefouten en onjuiste interpretatie van gegevens.

Volgens Aboriginal recht ... / According to Aboriginal Law ... € 34,00
Volgens Aboriginal recht ... / According to Aboriginal Law ...

VOLGENS ABORIGINAL RECHT ... Agnes Schreiner Agnes Schreiner beschrijft opmerkelijke Australische rechtsconflicten met begrippen van buiten de reguliere rechtsantropologie, zoals de Gestalt Switch, de memorietechniek van de analogie, de kunst van het verschijnen en verdwijnen. Zij verrijkt haar palet van bronnen uit het recht, de rechtsantropologie, landclaims en conferenties met observaties en fragmenten uit films, documentaires, tentoonstellingen en presentiaties van Aboriginals zelf. Het verschil in uitgangspunt en opvatting van de Aboriginal rechtscultuur met die van de westerse komt helder voor het voetlicht. ACCORDING TO ABORIGINAL LAW ... Agnes Schreiner Agnes Schreiner describes notable Australian legal conflicts with terms from beyond regular legal anthropology, such as the Gestalt Switch, the mnemotechnic of the analogy, the art of appearing and disappearing. She enriches her pallet of sources from the law, legal anthropology, land claims and conferences with observations and fragments from films, documentaries, exhibitions and presentiations of Aboriginals themselves. Schreiner sheds a lucid light on the difference in principle and perspective between the Aboriginal legal culture and the Western one.