De berg van Ilias € 9,95
De berg van Ilias

Ilias is een heel gewone jongen. Maar soms doen gewone kinderen buitengewone dingen. Terwijl hij opgroeit, moet Ilias niet alleen de berg leren bedwingen, maar ook zijn eigen weg vinden en leren wat het betekent om je eigen rugzak te dragen.De berg van Ilias is het verhaal van de gewone jongen Ilias, die met zijn ouders en kleine zusje Ella in een klein dorpje in de bergen woont. Het lijkt een onbezorgd dorpje, met een kleine beek, een dorpsplein met een fontein en wat leuke winkeltjes. Maar Ilias' leven is verre van onbezorgd.Ilias is bang dat hij net zo wordt als zijn vader, boos en gefrustreerd. Maar Ilias is niet zo gewoon als hij eruit ziet; hij wil het anders doen dan de grote mensen en hun tradities. Zijn vriend en mentor Thomas, de bakker, neemt Ilias onder zijn hoede en samen maken ze de tocht de berg op. Die tocht, hun gesprek en wat boven op de berg gebeurt, verandert niet alleen Ilias' zichtwijze, het verandert zijn hele leven.Henry David Thoreau - schrijver, filosoof en leraar - schreef ooit:"Het gaat er niet om waar je naar kijkt, maar om wat je ziet."In De berg van Ilias komt deze spreuk tot leven.© Lilian Kars. Illustraties door Steffie Padmos. Paperback, 64 pagina's.Een deel van de opbrengst gaat naar Het Vergeten Kind, dat zich inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren die in een onveilige of instabiele thuissituatie in Nederland leven, door ze te horen, te zien en een stem te geven.

Hee, ik ben Zee! € 9,95
Hee, ik ben Zee!

Hee, ik ben Zee!, geïnspireerd door een quote van de dichter Rumi, is een ontdekkingsverhaal. Onze kleine waterdruppel leert, door zijn avonturen en de vrienden die hij tijdens zijn reis maakt, dat hij niet alleen is op de wereld; hij is niet alleen maar een druppel in de oceaan.Het verhaal is voorzien van prachtige in waterverf uitgevoerde illustraties die over beide pagina's lopen en die de wereld, gezien door Druppels ogen, in detail weergeven. Dit paperback prentenboek is bedoeld voor een jonger publiek, maar zijn pracht en boodschap zal iedereen die het leest raken. Het boek bevat twee prenten om zelf in te kleuren.Eens, niet lang geleden, in de diepblauwe zeekreeg een kleine mooie druppel een heel groot idee."Ik ben een ik, ik kan ook zonder de rest!Ik ga verder als Druppel, ik vind het wel best..."Moge dit boek een vriendje,een stukje van jouw puzzel zijn,een rijmende herinneringaan meer dan ik, mij en mijn.© Lilian Kars. Illustraties door Steffie Padmos. Paperback, 44 pagina's.Met de aankoop van Hee, ik ben Zee! steunt u het fantastische werk van War Child, dat zich inzet voor een beter leven van oorlogskinderen. Van elke gekocht exemplaar gaat 10% naar het goede doel.

Ilias’ Mountain € 9,95
Ilias’ Mountain

Ilias is an ordinary boy. But sometimes ordinary children do extraordinary things. Finding his way in the world, Ilias must conquer the mountain, follow his own path and learn the true meaning of carrying your own weight.Ilias' Mountain is a story about the ordinary boy Ilias who lives with his parents and his little sister Ella in a small village in the mountains. It looks like a very peaceful little town, with a small stream, a town square with a fountain and some nice shops. But Ilias' life is far from peaceful.Ilias often worries he will end up the same as his father - angry and frustrated. However, Ilias is not as ordinary as he seems. He can find a better way. Questioning adults and their traditions, he discovers the key to happiness through his friend and mentor Thomas, the baker. Taking Ilias under his wing, Thomas walks with Ilias up the mountain that shrouds the village. That walk, their conversation and what happens on the top of the mountain does not only changes Ilias' view, it changes his whole life.Henry David Thoreau - writer, philosopher, and teacher - once wrote:"It is not what you look at that matters, but what you see."This famous quote has been brought to life in Ilias' Mountain.

More Than a Me € 14,95
More Than a Me

Based on a quote from the poet Rumi, More Than a Me is a story of discovery. Our little drop of water, through his adventures and the friends he meets along the way, learns that he is not alone in the world, he is not just a drop in the ocean.The story is beautifully illustrated with full spread watercolour illustrations, which capture the wonder of the world through our little Drop's eyes in stunning detail.This hardback picture book is aimed at a younger audience, but its beauty and its message will touch the hearts of anyone who reads it.Once upon a time, in the deep blue seaa little drop of water discoveredI'm a me, I'm a me!He decided no longer to stay with the rest.He wanted to move but which way would be best?May this book be a friend,a piece of your puzzle.A reminder in rhyme,in your everyday hustle.Author: Lilian Kars. Illustrated by Steffie Padmos. Hardback, 40 Pages, 175 x 175 x 10 mm.By purchasing More Than a Me, you are supporting the fantastic work of War Child, who provide life-changing relief to the most vulnerable children whose families, communities and schools have been torn apart by war. For each purchase a 10% donation is made to the organisation.